עיצובים למדיה מודפסת

שלט חוצות, קמפיין מעבר משרדים
עיצוב פלייר איי 5 דו"צ
שלטי חוצות מגזר ערבי
שלט חוצות עיצוב "אוסאמאדב"
שלט חוצות עיצוב אוסאמאדב
פלייר דו צדדי עיצוב אוסאמאדב
עיצוב גלויה - קריסמס
צ'יקרז נצרת
עמותת אלמנארה - עיגול לטובה
משחקיית יויא נצרת עלית
עמותת אורפיוס - جمعية اورفيوس
עיצוב פלייר - קרמיקה מאיסטרו
עמותת אורפיוס - جمعية اورفيوس
עיצובים לימי תרבות 2014 - דוגמה לפוסטר של עמותת גווישאת
بوستر نادي الاوائل لتعليم السباحة 6/2014
منشور نادي الاوائل لتعليم السباحة 6/2014
עיצוב רולאפ בשפה הערבית, קייטרינג עונאללה
גרנדפורום
עיצוב גלויה - קריסמס
פוסטר "אברה וח'יט רפיע"
פלייר צד א'
פלייר צד ב'
כרזה לאירוע מוזיקלי

אוסאמאדב, טל: 077-4041498  |  פקס: 153-545916001  |  ת.ד. 233 נצרת 16013  |  דוא”ל: ossamak@ossamadv.com