מועדון "אלאוואיל"

نادي الأوائل لتعليم السباحة
مع الاستاذ جوني دبيني
מועדון "אלאוואיל" ללימודי שחיה
ג'וני דביני

טל: 077-4041498  |  פקס: 153-545916001  |  ת.ד. 233 נצרת 16013  |  דוא”ל: ossamadv@yahoo.com