עיצובים למדיה מודפסת

גרנדפורום
פוסטר "אברה וח'יט רפיע"
פלייר צד א'
פלייר צד ב'
כרזה לאירוע מוזיקלי

טל: 077-4041498  |  פקס: 153-545916001  |  ת.ד. 233 נצרת 16013  |  דוא”ל: ossamadv@yahoo.com