יחסי ציבור (יח"צ)

על מנת שכל קמפיין שמוצאים למדיה יניב תוצאיות טובות יותר, חייב תמיכה "אורגנית" באותה מדיה, אחת מהתמיכות האלה נקראת יח"צ – יחסי ציבור.
כתבות יחסי הציבור אודות מוצר מסוים ו/או שירות מסויים, סמוך או במקביל לקמפיין פרסומי שרץ במדיה מסייעות טוב מאוד בקבלת ההחלטה לרכישה.

Scroll to Top